Tazbir Rafał Kancelaria Notarialna, Kielce

Tazbir Rafał Kancelaria Notarialna
Sienkiewicza 39/5
25-005 Kielce - Centrum
Świętokrzyskie
Sprawdzony wpis, zaktualizowany miesiąc temu Yext PowerListings

Informacje gospodarcze

Rejestr handlowy
260300835
NIP
6771548727

Opis

Notariusz Kielce Nasza kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00. Istnieje możliwość ustalenia spotkania w soboty oraz w dogodnych dla klientów godzinach.
Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Do dokonania jakiekolwiek czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów (osobiście, faxem, za pośrednictwem internetu), wystarczających do sporządzenia danej czynności. Dokumenty należy dostarczyć przed ustalonym terminem, co gwarantuje sprawną obsługę. Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołaną do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym Czynności notarialne dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz Kielce dokonuje następujących czynności:
1. sporządza akty notarialne; 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 3. sporządza poświadczenia; 4. doręcza oświadczenia; 5. spisuje protokoły; 6. sporządza protesty weksli i czeków; 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe; 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Słowa kluczowe:
Notariusz, Kancelaria Notarialna, Akty Notarialne, Testament, Spadek, Rejent, Darowizna, Umowa Notarialna, Księgi Wieczyste, Notarialna, Czynności Notarialne, Dziedziczenie, Poświadczenie Dziedziczenia, Umowa Sprzedaży, Biuro Notarialne, Intercyza, Pełnomocnictwa, Spisywanie Protokołów, Umowa Darowizny, Odpisy Dokumentów, Spadki, Hipoteka, Zamiana, Nieruchomości, Porady Prawne, Sprzedaż Nieruchomości, Kancelarie, Dzialki, Sprzedaż Mieszkania, Odrzucenie Spadku, Umowa Spółki, Sprzedaż Działki, Dożywocie, Notarialne Poświadczenie Podpisu, Poddanie się Egzekucji, Umowy Majątkowe, Umowy Małżeńskie, Walne Zgromadzenie, Kupno-Sprzedaż Mieszkań, Poświadczenie Kserokopii, Protokół Zgromadzenia Wspólników, Małżeńskie Spadki, Czynności Urzędowe, Spis Notariuszy, Dokumenta, Oplaty Notarialne, Podzial Majątku, Rozdzielczość Nieruchomości, Spis Kancelarii Notarialnych i no, Uwierzytelnianie Dokumentu, Uwierzytelnianie Podpisu
Kategorie
Notariusze
Akceptowane formy płatności
 • Cash
  Cash
Tazbir Rafał Kancelaria Notarialna widnieje w następujących kategoriach:
Dodaj zdjęcia

Opinie

Napisz pierwszą opinię o Tazbir Rafał Kancelaria Notarialna!

Podziel się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z: Tazbir Rafał Kancelaria Notarialna

Zamów Wpis Premium

Podobne firmy w pobliżu

 1. ul. Sienkiewicza 38 lok. 2
  25-507  Kielce
 2. SIENKIEWICZA 30
  25-007  Kielce
 3. RYNEK 5
  25-303  Kielce
 4. Zobacz na mapie wszystkie podobne firmy w pobliżu